Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Dokumentum vagy ÁSZF”) a Fenstherm Future Zrt. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webshop.fensthermfuturezrt.hu  weboldalon (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Weboldal vagy Webáruház”) nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személyek (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit, azaz a felhasználás feltételeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”).
 

I. Általános rendelkezések:

1. A Szolgáltató adatai:
 • Név: Fenstherm Future Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Rövidített név: Fenstherm Future Zrt.
 • Székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4. fszt. 7.
 • Levelezési cím: 3390 Füzesabony, Herbária utca 10.
 • Telefonszám: +36 20 3654-524
 • E-mail cím: webshop@fensthermfuturezrt.hu
 • Cégjegyzékszám:Cg. 01-10-049647
 • Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 26212775-2-42
 • Bankszámlaszám: 10300002-10708187-49020016
 • Tárhelyszolgáltató: Amazon Web Services Inc.  székhelye: 410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210

 

2. A Szolgáltatás használata és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja fel, betartva a Dokumentum mellékletét képező Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket
 
3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A változásról az Ügyfelek a weboldalon tájékozódhatnak és az a weboldalon történt megjelentés időpontjától hatályos. Erre tekintettel a Szolgáltató kifejezetten javasolja Ügyfeleinek, hogy az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltatás igénybevételekor időről-időre vizsgálják meg. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
 
4. A Szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött személy veheti igénybe.
 
 

II. A vásárlás menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

 
1.1. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozza.
1. 2. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Weboldal egyes szolgáltatásai csak regisztráció után vehetők igénybe.
1.3. A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a számviteli szabályok szerint a számla kiállításának időpontjától számított 8 (nyolc) évig megőrzi.
1.4. A szerződés nyelve magyar, amelyet a Szolgáltató nem iktat.
1.5. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1.6. Panaszügyintézés helye, módja:
 • Cím és postacím: 3390 Füzesabony, Herbária út 10.
 • Telefon: +36 20 3654-524
 • E-mail: webshop@fensthermfuturezrt.hu
 • Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton
 • Telefonos panaszügyintézés időrendje: munkanapokon: H-CS: 8:00-17:00, P: 8:00 – 14:00
 

2. Megrendelés:

2.1. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéséhez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. Amennyiben az Ügyfél regisztrált a Weboldalon, adatait megtekintheti és módosíthatja. A termékek közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
2.3. Valamely termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni. A termék részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő Teljesítmény Nyilatkozat tartalmazza. A termékek használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Szolgáltató a termékhez mellékeli.
A Weboldalon található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges. A termékek a webáruházban kizárólag a műszaki adatlapon szereplő méretben rendelhetők meg.
2.4. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
2.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott megrendelést az Ügyfél egyidejű értesítése mellett - készlethiány miatt - visszautasítsa, illetve a megrendelt mennyiségnél kevesebbet igazoljon vissza. A Szolgáltató az Ügyfél egyidejű értesítése mellett törölheti a megrendelést abban az esetben, ha - online fizetés esetén - a fizetés meghiúsul vagy egyértelműen megállapítható, hogy az Ügyfél által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak.
A Webáruházban megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén visszatérítésre nincsen mód.
 

2.7. Megrendelés menete:

2.7.1. A weboldal tetején kiválasztható kategóriák segítséget nyújtanak a navigálásban. Ezt követően az Ügyfél a weboldal szűrői segítségével navigálhat a termékkategóriák és a termékjellemzők között.
2.7.2. A képekre kattintva érhetők el a termékek adatlapjai. 
2.7.3. Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség. A termék(ek) darabszám beállítását – amennyiben azonos termékből több darabot kíván az Ügyfél vásárolni –  követően a „kosárba” gombra kattintva helyezhető(ek) a kosárba. A kosár a weboldal jobb felső részén található, a „Kosár” linkre kattintva tekinthető meg, ahol a termék egyúttal módosítható és törölhető is.
2.7.4. A kosár tartalmának véglegesítését követően a „Tovább a Kasszára” gombra kattintva érhető el az Ügyfél adatainak, és az egyes eseti szerződési feltételeknek a kitöltésére szolgáló adatlap. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, az Ügyfél telefonszámát, e-mail címét, továbbá kötelező fizetési- és szállítási módot választani.
2.7.5. A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elolvasta és elfogadja. Ezt követően a ”rendelés véglegesítése” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.
 

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

3.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadását, valamint az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között. A termékeknél előfordulhat, hogy a megrendelt termék hiányos vagy sérült, ezért az nem értékesíthető. Ez esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról.
3.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont szerinti – visszaigazoló e-mailt. Az Ügyfél a szerződés megkötése előtt, vagyis a Szolgáltató megrendelést visszaigazoló e-mailjének megküldése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 
3.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Ektv. irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.
4.2. A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék(ek) és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.
 
 

5. Szállítási feltételek

5.1. A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t vele szerződéses kapcsolatban álló, szállítást végző partner útján juttatja el az Ügyfél részére, az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre a weboldalon feltüntetett aktuális szállítási áron. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató a szállítást nem csak magyarországi címre vállalja. A nem magyarországi szállítás díja egyedi elbírálást igényel.
Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.
5.2. Abban az esetben, ha a termék/csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel.
5.3. A termék(ek)kiszállítását futárszolgálatok végzik, általában a rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 5-15 munkanapon belül. A Szolgáltató a futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal, az egyes szállítási értesítők csupán tájékoztató jellegűek, azok nem vállnak a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés részévé. A futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. A futárszolgálat kézbesítője a termékeket a megadott szállítási cím előtt rakja le (a szolgáltatásnak nem része a termékek be vagy felvitele), annak tovább vitele a Megrendelő feladata.
5.4. A termék(ek) feletti tulajdonjog az átvételkor száll(nak) át az Ügyfélre, de csak akkor, ha a vételárat hiánytalanul megfizette. 
 

6. Fizetési feltételek

Az Ügyfél átutalással vagy Online Fizetési Rendszer igénybevételével tud fizetni. A „Véglegesítés” vagy „Megrendelés” gombra kattintva kerül át a felületre, ahol amennyiben az online fizetési rendszert lett kiválasztva a bankkártya adatainak megadása szükséges, amennyiben az átutalást lett kiválasztva a rendszer elküldi a fizetéshez szükséges adatokat a megrendelés ellenértékének kiegyenlítéséhez. A vételár teljesítéséről a szolgáltató e-mail formájában értesíti. A fizetési felületre történő átirányítás során kezelt személyes adatok körét az ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.
 

7. Elállási jog

7.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).
7.2. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
7.3. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.
7.4. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan termék tekintetében, amely egyedileg módosított vagy gyártott.
 

7.5. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.5.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni a Szolgáltatónak postai úton a 3390 Füzesabony, Herbária út 10. szám alatti címre. A termék visszaküldése szintén a 3390 Füzesabony, Herbária út 10. szám alatti címre történik.
A Fogyasztó az elállási szándékát a Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján is közölheti, illetve használhatja a jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is. A nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet, a rendelésszámot és annak a terméknek a beazonosítást lehetővé tevő adatait, amely tekintetében az elállás jogát gyakorolni kívánja. 
A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
7.5.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
7.5.3. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
7.5.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék(ek)et a Szolgáltató telephelyére – 3390 Füzesabony, Herbária út 10. címre - indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton ajánlott küldeményként, futárszolgálattal eljuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja a terméket a fentiekben megjelölt címek valamelyikére.
7.5.5. A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
7.5.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti az elállással érintett termék(ek) vételárát. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
7.5.7. A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.
7.5.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

8. Jótállás

8.1.  A Szolgáltató az általa gyártott termékeire vonatkozóan 5 év szavatosságot vállal, melyből az első 3 év jótállás (nyílászáró megrendelés minimum értéke: 10.000 Ft). 
 

9. Szavatosság

9.1. Kellékszavatosság
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Vásárló alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő napon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A Vásárló kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
A teljesítéstől számított 1 héten belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 hét eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 

9.2. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítani.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 

10. Csere

10.1. Az ügyfél elállási jogát akként is gyakorolhatja, hogy a termék kicserélésére tart igényt. Az erre irányuló szándékát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Csereigénylő lap megküldésével jelezheti. E nyilatkozat megtételére a cserélni kívánt termék átvételétől számított 14 napon belül van lehetőség. A nyilatkozatot és a cserére szánt terméket a 3390 Füzesabony, Herbária út 10. szám alatti címre kell eljuttatni az igényelt termék megjelölésével. A csere kizárólag a még nem használt (nem beépített) termék esetében lehetséges. A cseréhez szükséges a még nem használt (nem beépített) termék és annak minden tartozéka hiánytalanul és sértetlenül és az esetleges más, a csomagolásban található tartozékokat, a csomagolást és az eredeti számlát. Ezek hiányában a Szolgáltató nem veszi vissza cserére a terméket.
10.2.
A Szolgáltató a kiválasztott terméket a cserére szánt termék beérkezését követően - a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül - küldi meg az Ügyfél részére az általa megjelölt szállítási címre.
10.3. A csere lehetőségére előírt határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben a határidő utolsó napján az Ügyfél a csereigénylő lapot és a terméket postára adta.
10.4. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének és a cseretermék Ügyfél részére történő kiszállításának költségeit az Ügyfél köteles viselni. A cseretermék Ügyfél részére történő kiszállítását futárszolgálat végzi. A kiszállítás megegyezik a mindenkori szállítási díjjal. A szállítási költség megfizetésének módja: előreutalás.
10.5. Csere igénylése esetén, amennyiben az Ügyfél azonos terméket igényel, de más méretben, az igényelt méretet a csereigénylő nyilatkozatban kérjük megjelölni azzal, hogy a méret megjelölése előtt kérjük ellenőrizni a Webáruházban az igényelt méret elérhető-e. Amennyiben más terméket igényel, úgy kérjük a csereigénylő lapon a termék cikkszámát (megtalálható a Webáruházban a termék adatlapján) és az igényelt méretet megjelölni. Abban az esetben, amennyiben az igényelt cseretermék vételára magasabb, mint a cserélni igényelt termék vételára, úgy a különbözet megfizetése előre utalással történik.
10.6. Abban a nem várt esetben, amennyiben a cseretermék szállítását a Szolgáltató nem tudja biztosítani (pl. nincs raktáron), az Ügyfelet erről értesíti. A Szolgáltató értesítése alapján az Ügyfél jogosult más csereterméket választani. 
 

11. Felelősség

11.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.2. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
11.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 
11.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.5. Az Ügyfelek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 
11.6. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
11.7. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 

12. Szerzői jogok

12.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
12.2. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

13.1.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.6. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.
13.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
13.1.3. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
13.1.4. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

13.2.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
a) Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
b) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
c) Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
(+36-1) 784-3076
(+36-1) 784-3149
E-mail cím pmbekelteto@pmkik.hu
 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81
 
A további békéltető testületek elérhetőségét megtalálhatják a www.bekeltetes.hu oldalon.
d) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 

14. Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatvédelmi nyilatkozat jelen ÁSZF szerves részét képezi, annak 3. számú melléklete
 
 

15. Promóciós tevékenység

A Szolgáltató a kereskedelmi tevékenységen túl, de ahhoz kapcsolódóan reklámtevékenységet is folytat, amelynek során e-mail vagy sms formájában értesítést küld termékeiről, akcióiról, stb. azoknak, akik erre - kifejezett nyilatkozatuk szerint - igényt tartanak. E hozzájárulás bármikor visszavonható, a Szolgáltató ennek technikai lehetőségét folyamatosan biztosítja. 
 

16. Egyéb rendelkezések

A Webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja az alábbi óvintézkedéseket:
vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,
az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.
 

17. Mellékletek

1. számú melléklet – Elállási/Felmondási nyilatkozat
2. számú melléklet – Adatvédelmi Nyilatkozat